Managementinformatie

“Het registreren van de managementinformatie is een vereiste voor een onderneming. Dit kan door diverse instanties opgevraagd worden om een beeld te krijgen van de status van de organisatie. Wel is het bijhouden van gegevens en het verzamelen in een verslag hiervoor vereist. Dit is iets waar een ervaren en deskundig administratiekantoor in kan bijstaan. Het administratiekantoor Finovion in Venlo voert dit soort werkzaamheden regelmatig uit voor bedrijven. Met name de kleine en middelgrote bedrijven hebben baat bij de deskundigheid van een administratiekantoor. Hun bijdrage staat uitgeschreven op de website boekhouder-venlo.com. Daarop staat ook hun manier van werken uitgelegd, zodat u weet wat u kunt wachten van dit administratiekantoor. Eigenlijk alles op het gebied van administratie en financiën kunnen zij van u overnemen, waaronder het opstellen van de managementinformatie. De bedoeling is hierin de doelstellingen en strategie te beschrijven, zodat deze te monitoren zijn. Deze hebben allemaal betrekking op de financiële gegevens van de onderneming. Het runnen van een organisatie verloopt zelden rechtlijnig. Alles is altijd onder ontwikkeling en dat heeft invloed op de financiële informatie. Eventuele veranderingen vragen om een goede onderbouwing in de managementinformatie. De experts van Administratiekantoor Finovion zijn in staat de cijfers van uw onderneming te lezen en te ordenen tot een overzichtelijk en duidelijk verhaal.

Managementinformatie voor een duidelijk overzicht

Een van de manieren van Finovion voor de aanlevering van de managementinformatie is het gebruik van professionele en gepaste software. Hier kan zowel de professional van Finovion van gebruik maken, als uzelf. Zo hebben beiden partijen inzicht in de gegevens die uiteindelijk gezamenlijk gerapporteerd worden. Dat is een ander voordeel van het samenwerken met een deskundige administrateur, deze weten welke gegevens te gebruiken en op welke manier deze geordend moeten worden. Vervolgens komt dan de juiste informatie eruit rollen. Niets wordt op deze manier vergeten en zal niet ontbreken in de managementinformatie van uw onderneming. Om dit allemaal in het oog te houden, zal Finovion een financiële coach toewijzen die ervaren is met de branche waarin uw bedrijf zich bevindt. Naast de managementinformatie kan deze coach u bijstaan in het opstellen van:

  • Een financieel jaarplan die aansluit bij uw strategie en doelstellingen
  • Het maken van benchmark rapportages met sectorafhankelijke kengetallen
  • Rapportages met prognoses aansluitend bij uw specifieke situatie
  • Investeringsanalyses en rendementsberekening

Dit zijn allemaal verslagen die veelbetekenend zijn voor uw organisatie. Als deze goed opgesteld zijn en worden getoond aan invloedrijke instellingen, dan is dat gunstig voor de geloofwaardigheid en voortbestaan van uw onderneming.

Advies en verbeteringen

Een financiële coach kan een uitkomst zijn voor u als ondernemer. U bent uw bedrijf begonnen om uw eigen passie uit te werken. Het bijhouden van een administratie voor goed opgestelde managementinformatie, kan juist die passie weer in de weg zitten. Dat is niet alleen omdat het veel tijd vergt om de administratie bij te houden, maar ook om u te verdiepen in managementinformatie en de documenten die daarbij horen. Voor een ervaren expert van Finovion is dit allemaal al bekend. De administratie wordt volgens de richtlijnen geordend, bijgehouden en gerapporteerd. De financiële coach houdt in de gaten dat alles volgens de regels gebeurt. Maar naast het uitvoeren, denkt de financiële coach ook graag met u mee. Zo kijken zij hoe alles nog beter georganiseerd kan worden en hoe u als bedrijf bijvoorbeeld nog vooruitstrevender kunt werken. Op deze manier blijft u de ontwikkelingen voor en hoeft u niet de administratie met terugwerkende kracht te verwerken. Daarnaast signaleren zij de ontbrekende gegevens die zij nodig hebben voor het opstellen van de managementinformatie. Neem contact op met Finovion via boekhouder-venlo.nl om uw eigen financiële coach toegewezen te krijgen.”

Lees meer…