Ontdek wat je klanten vinden van je onderneming via een onderzoeksbureau

DUO Market Research » Onderzoeksbureau op maat!

Als je een bedrijf hebt, dan heb je te maken met klanten, werknemers en stakeholders. Het is af toe nuttig om te ontdekken wat deze verschillende groepen denken over je bedrijf, de manier van leidinggeven, je product, et cetera. Maar het is niet een optie om mensen op de man af te vragen wat ze denken. Ten eerste kost dit veel te veel tijd, want om een goed beeld te krijgen van de heersende opinie moet je toch een groot deel van de onderzoekspopulatie vragen wat ze vinden. Ten tweede is het zo dat je niet altijd een oprecht antwoord krijgt als je zelf gaat vragen wat ze vinden. Het hangt namelijk erg af van je relatie met de ondervraagden. Ben je de baas en vraag je je werknemers wat ze vinden van de manier waarop je leiding geeft, dan kun je er natuurlijk niet op vertrouwen dat mensen een oprecht antwoord geven. Als ze echt tevreden zijn, dan zullen ze dat natuurlijk aangeven. Maar als ze juist niet tevreden zijn over bepaalde aspecten, dan gaan ze dat niet in geuren en kleuren uiteenzetten. Het beste wat je hoe dan ook kunt doen is een onderzoeksbureau inhuren. Dit is omdat een onderzoeksbureau neutraal is en dus hebben mensen geen reden om hun echte mening te verbergen. Daarnaast weten de experts van een onderzoeksbureau precies hoe ze een enquête moeten opzetten. En ze weten deze enquête vervolgens onder zoveel mogelijk mensen te verspreiden. Daarnaast heb je ook vaak problemen met de respons. Mensen reageren lang niet allemaal op het verzoek om een enquête in te vullen. Maar er zijn bepaalde strategieën die je kunt hanteren om mensen toch te motiveren om de enquête in te vullen. De experts van een onderzoeksbureau zijn hier natuurlijk van op de hoogte en kunnen dus voor een hoge “response rate” zorgen. Dus ben je nieuwsgierig naar wat een bepaalde groep mensen vindt van een bepaald aspect van je onderneming, kies dan voor een professioneel onderzoeksbureau. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij DUO Marketresearch.

De verschillende onderzoeken van onderzoeksbureau DUO Marketresearch

Er zijn enorm veel meningen waar je nieuwsgierig naar kunt zijn en dus is het belangrijk dat je gebruik maakt van een onderzoeksbureau dat al die verschillende meningen in kaart kan brengen. Hierbij is het ook van belang dat er gebruik wordt gemaakt van de juiste statistische analyses. Je wilt niet weten wat alle individuele meningen zijn. Je wilt een algemene indruk. Hiervoor heb je gemiddelden nodig. Wat vindt het merendeel van de populatie? Dat zijn belangrijke indicatoren en natuurlijk weet DUO Marketresearch daar prima mee om te gaan. Je kunt een beroep doen op dit onderzoeksbureau voor verschillende onderzoeken. Hierbij kun je denken aan:

  • Markttevredenheidsonderzoek
  • Klanttevredenheidsonderzoek
  • Ledenonderzoek
  • Inwonerspanel
  • Lezersonderzoek
  • Imago-onderzoek

Zoals je ziet kun je werkelijk inzicht krijgen in allerlei verschillende soorten opinies. Op basis van die informatie kun je dan veranderingen doorvoeren in je onderneming. Mocht na een klanttevredenheidsonderzoek blijken dat klanten met een bepaald aspect helemaal niet tevreden zijn, dan kun je dat verbeteren. Zonder een onderzoeksbureau zou je nooit weten dat er zulke onvrede heerste en in dat geval zou je dus ook niets veranderen. Dat zou funest kunnen zijn voor de toekomst, want ontevredenheid is nooit goed voor een onderneming.

Maak een afspraak met DUO Marketresearch

Mocht je een onderzoek willen uitvoeren onder een bepaalde groep mensen, dan kun je uiteraard contact opnemen met DUO Marketresearch. Je kunt voor meer informatie alvast terecht op de website .