Opvoedingsproblemen aanpakken

“Als ouder kom je bijna iedere dag wel voor bepaalde keuzes te staan bij het opvoeden. De ene keer wil je kind niet luisteren, de andere keer probeert het zijn grenzen te verkennen en weet je misschien niet precies tot hoe ver je je kind moet laten gaan. Soms, wanneer je wat moe bent en prikkelbaar, reageer je misschien wat emotioneel op je kind. Opvoedingsproblemen zijn bij opvoeders aan de orde van de dag. Opvoedingsproblemen zijn namelijk de normaalste zaak van de wereld. Er bestaat namelijk, hoe graag we dat ook zouden willen, niet zoiets als perfect ouderschap. Wanneer spreken we precies van opvoedingsproblemen? Op die vraag kunnen we geen eenduidig antwoord geven. Waar de ene ouder vastloopt is weer anders dan waar de andere vastloopt en iedere ouder loopt rond met zijn of haar eigen verwachtingen en overtuigingen over het leven en over de opvoeding. Ook hebben we vaak te maken met verschillende of zelfs conflicterende overtuigingen van de ouders samen. Voor kinderen is het vooral belangrijk dat ze worden geaccepteerd zoals ze zijn en dat ouders kinderen vrij genoeg laten om de wereld te verkennen, maar niet te vrij. Kinderen die te vrij zijn, en geen grenzen kennen, zijn ongelukkige kinderen. Opvoedingsproblemen zijn daarom altijd wel gerelateerd aan grenzen en hoe je die als ouder aangeeft, wanneer je die als ouder aangeeft. Opvoedingsproblemen kunnen ontstaan:

  • Wanneer je vastloopt met bepaalde overtuigingen;
  • Wanneer kinderen maar niet willen luisteren;
  • Wanneer je geen duidelijke grenzen stelt.

Opvoedingsproblemen blootleggen bij Opvoeden met Plezier

Zoals we eerder zeiden, is het heel erg belangrijk om grenzen aan te geven aan kinderen. Kinderen die niet weten waar hun grenzen liggen, raken snel in de war. Problemen met opvoeden ontstaan dus vaak als kinderen geen grenzen hebben. Dan worden ze onstuurbaar. Maar als ouder is het soms moeilijk om te bepalen waar je de grenzen stelt. Dat heeft er mee te maken dat grenzen stellen een hele persoonlijke zaak is. Op het moment dat je zelf in het duister tast wat betreft je grenzen, dan is het moeilijk om bij anderen grenzen te stellen. Van belang is dan ook om te ontdekken wat jouw grenzen zijn. Opvoedingsproblemen kunnen ook ontstaan doordat we emotioneel op onze kinderen reageren.

Emotioneel reageren

We kennen het allemaal wel. We zijn moe en onze kinderen willen maar niet stoppen met zeuren. We reageren boos en geprikkeld. Dat kan gebeuren, maar het is wel belangrijk om je bewust te zijn van bepaalde reacties en welke geschiedenis aan die reactie vooraf is gegaan. Wat bedoelen we daarmee? Veel overtuigingen en verwachtingen ten aanzien van onze kinderen komen niet van onszelf maar weer van onze eigen opvoeders. We dragen ze met ons mee en reageren vanuit deze ideeën. Sommige van deze ideeën zijn goed, maar andere zijn misschien verjaard zoals een bepaalde strafzaak verjaren kan; en vooral niet meer effectief of relevant voor de opvoeding van jouw kind. Opvoedingsproblemen kunnen worden blootgelegd en opgelost als we weten wat de overtuigingen zijn die we hebben. Om dat te ontdekken is spannend. Het vraagt namelijk om zelfinzicht en soms kan het confronterend zijn om naar je eigen gedrag te kijken en naar je eigen tekortkomingen. Maar het is wel gezond en goed voor de manier waarop je je kinderen opvoedt. Hoe beter je weet wat jouw aandeel is, hoe beter je je kinderen ook op kunt voeden. Hulp bij opvoeden bij opvoedenmetplezier.nl kan je helpen die eerste stappen te zetten naar het inzicht in je eigen gedrag en de manier waarop bij jou sommige opvoedingsproblemen ontstaan zijn.”