Aukje van Kalsbeek

De in Leeuwarden geboren Aukje van Kalsbeek is gedurende haar hele loopbaan actief in verschillende stichtingen en organisaties waar zij een bijdrage levert aan noodzakelijke  veranderprocessen. Ze ziet mogelijkheden wanneer verandering nodig is en kan onafhankelijk naar situaties kijken, waarbij ze zoekt naar kansen en ruimte voor vernieuwing. Dit begon bij Aukje van Kalsbeek  tijdens haar studententijd en dit heeft ze doorgezet in haar verdere werkende leven.

De weg van Aukje van Kalsbeek

Na de basisschoolperiode verhuisde Aukje van Kalsbeek op haar veertiende naar Dokkum voor haar middelbare schoolperiode. Hier was Aukje van Kalsbeek al een sterk betrokken persoon, onder andere als penningmeester van het jeugdbestuur van de Gymnastiek Vereniging. Ook begon Aukje van Kalsbeek met het organiseren van activiteiten voor leerlingen waaronder een Filmliga op haar eigen middelbare school.

Deze betrokken houding van Aukje van Kalsbeek bleef bestaan toen ze begon met haar studie Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hier was ze voorzitter van de Kei-werkgroep, een werkgroep die de introductieperiode voor eerstejaarsstudenten in Groningen verzorgt, en was ze studentlid van het subfaculteitsbestuur van Psychologie en het faculteitsbestuur Sociale Wetenschappen. Kortom een periode waarin  Aukje van Kalsbeek veel leerde over hoe organisaties werken, de belangen die spelen, wie welke rol heeft en het organiseren en doorvoeren van verschillende nieuwe initiatieven.

Deze interesse voor verbetering en vernieuwing  bleef bij Aukje van Kalsbeek ook na haar studentenperiode. De ervaringen die ze eerder had opgedaan nam ze mee in haar werk in verscheidene management- en adviesfuncties. Deze vervulde ze eerst bij Friesland Coberco Dairy Foods, een bedrijf dat tegenwoordig beter bekend is als Friesland Campina. Na diverse functies in het Nederlandse bedrijf en de internationale divisie van Friesland Coberco Dairy Foods  maakte Aukje van Kalsbeek de overstap naar de zorgsector. Hier had ze een belangrijke rol in de personele fusie tot de Isala Klinieken.  Aukje van Kalsbeek leverde als directeur Sociale Zaken bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Later werd Aukje van Kalsbeek directeur bij zorginstelling Reinaerde waar haar kennis, ervaring en inzicht werden benut in een transitieperiode voor de divisie Kinderen en Jeugd. Veranderingen werden in samenwerking met ouders, cliënten en medewerkers ingezet en resulteerden in een betere kwaliteit van zorg, goede financiële resultaten, nieuwe vormen van dienstverlening,  groei en een grote mate van tevredenheid onder cliënten, familie en medewerkers.

Competenties van Aukje van Kalsbeek

Aukje van Kalsbeek gebruikt haar opgebouwde kennis, inzicht en competenties om organisaties te  helpen met verandering wanneer dit nodig is. Daarbij is ze geïnteresseerd, sluit ze aan bij de kracht en sterktes van de organisatie en waar de organisatie en de medewerkers staan. Ze kan onafhankelijk naar de situatie van een organisatie kijken, waardoor ze kansen kan zien en ruimte kan maken voor het doorvoeren van verbeteringen en vernieuwing.  Wilt u meer weten over Aukje van Kalsbeek? Dan vindt u op de website van de Ondernemerslijst meer informatie