Zonnenpanelen; de manier om je steentje bij te dragen aan een duurzaam klimaat

Er gaat geen dag voorbij zonder dat in het nieuws gepraat wordt over duurzaamheid. We stoten met z’n allen te veel C02 uit. CO2 (koolstofdioxide), is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Maar als gevolg van menselijke activiteiten, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen waaronder kolen, olie en gas. C02 wordt uitgestoten door de CV, auto’s, fabrieken en de ontbranding van gas. De hoeveelheid CO2 die uitgestoten wordt is de afgelopen 150 jaar extreem sterk toegenomen. Gevolg van de toename van deze uitstoot is dat de aarde opwarmt. In eerste instantie kun je misschien denken dat wij, vooral in Nederland wel wat extra warmte kunnen gebruiken, maar helaas zullen de gevolgen van een stijging van een paar graden al niet te overzien zijn. De aarde zal uit balans raken waardoor de zeespiegel zal stijgen, we te maken krijgen met extreme weersomstandigheden zoals enorme droogte. Kortom; het is tijd heft in eigen handen te nemen. Er wordt door de politiek al zo lang gesproken over klimaatmaatregelen, maar uiteindelijk is er nog vrij weinig gebeurd. Dit komt omdat het nemen van klimaatmaatregelen kostbaar is, maar gezien vanaf 2019 energieverbruik extra zal worden belast, is het toch slim om eens naar de alternatieven te gaan kijken. Één van de meest populaire duurzame verandering die jij zelf als consument kan nemen is het plaatsen van zonnenpanelen. Met behulp van zonnenpanelen ben je in staat je woning van energie te voorzien die jij zelf hebt opgewerkt. Zonnenpanelen wekken energie op met behulp van zon. De panelen worden meestal op een dak geplaatst, zodat ze voldoende zonlicht kunnen verzamelen om stroom op te wekken. De techniek om zonnenpanelen te bouwen wordt steeds geavanceerder. Zonnenpanelen worden hierdoor steeds aantrekkelijker, omdat ze steeds krachtiger worden. Ook zijn er bijvoorbeeld flexibele zonnenpanelen. Door deze flexibiliteit kunnen deze panelen op allerlei soorten ondergronden worden gemonteerd. Denk bijvoorbeeld aan een zeilboot. Orbisevo B.V. biedt flexibele zonnenpanelen aan in allerlei soorten en maten. Voor meer informatie kunt u eens kijken op https://orbisevo.com/watersport/zonnepanelen/.

Voordelen van zonnenpanelen

Wat zijn nou eigenlijk de voordelen van zonnenpanelen? Er zijn namelijk meer manieren om je huis energieneutraal te krijgen. Hierbij de voordelen op een rij:

  • De techniek van de panelen is de laatste jaren sterk verbeterd;
  • Zonnenpanelen zorgen voor ‘nul op de meter’.
  • Je bent je eigen energieleverancier;
  • Je draagt een aanzienlijke bijdrage voor een duurzaam klimaat;
  • Voor zonnenpanelen kun je subsidie krijgen;
  • De panelen zijn vaak binnen vijf jaar ‘terug verdient’;
  • Extra opgewekte stroom kun je in bepaalde gevallen verkopen aan energieleveranciers;
  • Doordat de panelen op het dak liggen, heb je er geen ‘last’ van.

Klimaatmaatregelen; een sociaal dilemma

Het is tijd het heft in eigen handen te nemen. 2018 gaat de boeken in als het warmste jaar ooit. De technieken zijn er, maar de overheid lijkt veel te langzaam in beweging te komen. Dit komt omdat het treffen van klimaatmaatregelen over het algemeen dure maatregelen zijn en het probleem van klimaatverandering niet alleen een probleem van Nederland is, maar van de hele wereld! Om tot een effectieve reductie van CO2 te komen, moeten alle landen samenwerken. Dit vormt de grootste uitdaging, want voor elk land is het het meest aantrekkelijk om andere landen maatregelen te laten nemen, terwijl zij ‘meeliften’ op het succes van de ander. Helaas denkt elk land op deze manier, dus om leider te zijn in duurzaam beleid is gewoon onaantrekkelijk. Laat de politiek maar lekker door vergaderen en draag zelf je steentje bij voor de wereld van morgen.